ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Λογιστική Εταιριών
Ειδική Λογιστική
Κοστολόγηση Ι, ΙΙ
Διοικητική Λογιστική Ι, ΙΙ
Βιομηχανική Λογιστική
Λογιστική των ΟΤΑ
Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Πολιτική Ι, ΙΙ
Κλαδική Λογιστική
Οικονομικά Μαθηματικά
Στατιστική των Επιχειρήσεων Ι, ΙΙ
Ποσοτικές Μέθοδοι.

Αξιολόγηση Επενδύσεων
Εσωτερικός Έλεγχος
Ελεγκτική
Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο
Οικονομική των Επιχειρήσεων Ι,ΙΙ
Φορολογία
Μικροοικονομική Θεώρηση
Μακροοικονομική Θεώρηση
Μεθοδολογία Κοινωνικών Ερευνών
Οικονομετρία Ι, ΙΙ
Οικονομικά Αγγλικa.