ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Κατανοώντας πλήρως τις ανάγκες του σημερινού φοιτητή και αφουγκραζόμενοι τις ανησυχίες αλλά και τις επιθυμίες του, «ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ» ξεκίνησε την λειτουργία του τον Σεπτέμβριο του 2009 στο κέντρο της Καλαμάτας. Αποτελεί τον Πρώτο και Μοναδικό φροντιστηριακό χώρο παράδοσης μαθημάτων Αποκλειστικά σε φοιτητές ΑΕΙ – ΤΕΙ στην Καλαμάτα. Στόχος μας είναι να καλύψουμε μια σειρά μαθημάτων διαφόρων ειδικοτήτων, Πανελλαδικά, με σκοπό την επιτυχή εξέτασή τους στο τέλος του εξαμήνου, με το μικρότερο δυνατό κόστος για τον φοιτητή. Παρέχεται επίσης, ολοκληρωμένη υποστήριξη σε Πτυχιακές – Διπλωματικές Εργασίες καθώς και σε εργασίες εξαμήνου.