ΕΑΠ

ΕΑΠ / ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

«ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ» καλύπτει την ύλη όλων των Θεματικών Ενοτήτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε Μεταπτυχιακό επίπεδο.

Παρέχεται υποστήριξη στην εκπόνηση των εργασιών και στην επεξήγηση – κατανόηση του αντίστοιχου θεωρητικού πλαισίου.